Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi

0
369

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 18/TB-HĐND về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

</p> <p>Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá còn nhiều hạn chế, vi phạm về quản lý đất đai, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. </p> <p>Tại thời điểm giám sát có 383 dự án chậm triển khai, chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích…</p> <p>Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn và các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. </p> <p>Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai trong thời gian kéo dài, nhất là các dự án đã được HĐND thành phố, các quận, huyện, thị xã kiến nghị xem xét thu hồi từ các năm trước, các dự án đã được gia hạn song không triển khai, các dự án có ý kiến kiến nghị trực tiếp tại phiên giải trình này; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đã giao nhiều năm song nhà đầu tư, doanh nghiệp được giao không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.</p> <p>Đề nghị UBND thành phố rà soát đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định xem xét thu hồi ngay 08 dự án với diện tích 19 ha theo báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Thành phố.</p> <p>Đồng thời, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới. Hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10/2012 đến nay chưa thực hiện để dành nguồn lực xây dựng hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.</p> <p>Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị tăng cường công tác hậu kiểm các dự án sau khi giao đất, cho thuê đất, các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành các dự án đúng tiến độ được phê duyệt. </p> <p>Định kỳ thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để cử tri giám sát.</p> <p>Trước đó, tại phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, hiện thành phố có 47 dự án đã chậm triển khai quá lâu, đã đủ điều kiện để thu hồi.<br /> </p> <p>Đây là các dự án đã được thành phố rà soát rất kỹ lưỡng giai đoạn đầu năm 2018. Trong quá trình rà soát, thành phố cũng đã mời chủ đầu tư lên làm rõ những nguyên nhân chậm tiến độ. Với dự án, có thể tháo gỡ được thì thành phố tiếp tục cho họ đầu tư. Với những nhà đầu tư không thể tháo gỡ được thì Hà Nội cương quyết thu hồi.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Frumah-android.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i&url=https%3A%2F%2Frumah-android.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&via=Rumah-android+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://rumah-android.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://rumah-android.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&media=https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i%20-%20https%3A%2F%2Frumah-android.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://rumah-android.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://rumah-android.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" data-text="Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/vcbf-muon-ban-het-hon-90-000-co-phieu-pvd.html">VCBF muốn bán hết hơn 90.000 cổ phiếu PVD</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/noi-bo-google-mau-thuan-vi-ke-hoach-trung-quoc.html">Nội bộ Google mâu thuẫn vì kế hoạch Trung Quốc</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://rumah-android.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-18T19:02:50+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-18T19:02:50+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://rumah-android.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Rumah-android news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_633a7b07f2597_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_633a7b07f2597" ><script>var block_td_uid_3_633a7b07f2597 = new tdBlock(); block_td_uid_3_633a7b07f2597.id = "td_uid_3_633a7b07f2597"; block_td_uid_3_633a7b07f2597.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_633a7b07f2597_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_633a7b07f2597_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5704,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_633a7b07f2597.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_633a7b07f2597.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_633a7b07f2597.post_count = "6"; block_td_uid_3_633a7b07f2597.found_posts = "2625"; block_td_uid_3_633a7b07f2597.header_color = ""; block_td_uid_3_633a7b07f2597.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_633a7b07f2597.max_num_pages = "438"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_633a7b07f2597); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_633a7b0802195" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_633a7b07f2597" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_633a7b080219a" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_633a7b07f2597" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_633a7b07f2597 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/dia-oc-dai-phu-quy-bat-dong-san-cong-nghiep-bau-bang-diem-den-tiem-nang-cho-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại Phú Quý: Bất động sản công nghiệp Bàu Bàng – điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/phoi-canh-lien-ke-du-an-yen-phong-218x150.jpg" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/phoi-canh-lien-ke-du-an-yen-phong-218x150.jpg 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/phoi-canh-lien-ke-du-an-yen-phong-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Đại Phú Quý: Bất động sản công nghiệp Bàu Bàng – điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/dia-oc-dai-phu-quy-bat-dong-san-cong-nghiep-bau-bang-diem-den-tiem-nang-cho-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại Phú Quý: Bất động sản công nghiệp Bàu Bàng – điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư">Địa Ốc Đại Phú Quý: Bất động sản công nghiệp Bàu Bàng – điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/bds-binh-duong-nong-len-tung-ngay-dia-oc-dai-phu-quy-trao-loat-so-hong-moi.html" rel="bookmark" title="BĐS Bình Dương “nóng” lên từng ngày, Đia Ốc Đại Phú Quý trao loạt sổ hồng mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Bình Dương “nóng” lên từng ngày, Đia Ốc Đại Phú Quý trao loạt sổ hồng mới"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/bds-binh-duong-nong-len-tung-ngay-dia-oc-dai-phu-quy-trao-loat-so-hong-moi.html" rel="bookmark" title="BĐS Bình Dương “nóng” lên từng ngày, Đia Ốc Đại Phú Quý trao loạt sổ hồng mới">BĐS Bình Dương “nóng” lên từng ngày, Đia Ốc Đại Phú Quý trao loạt sổ hồng mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/so-hong-trao-tay-nhan-ngay-dat-nen-cung-dia-oc-dai-phu-quy-tai-thi-truong-binh-duong-day-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Sổ hồng trao tay nhận ngay đất nền cùng Địa Ốc Đại Phú Quý tại thị trường Bình Dương đầy tiềm năng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sổ hồng trao tay nhận ngay đất nền cùng Địa Ốc Đại Phú Quý tại thị trường Bình Dương đầy tiềm năng"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/so-hong-trao-tay-nhan-ngay-dat-nen-cung-dia-oc-dai-phu-quy-tai-thi-truong-binh-duong-day-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Sổ hồng trao tay nhận ngay đất nền cùng Địa Ốc Đại Phú Quý tại thị trường Bình Dương đầy tiềm năng">Sổ hồng trao tay nhận ngay đất nền cùng Địa Ốc Đại Phú Quý tại thị trường Bình Dương đầy tiềm năng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/nhung-dieu-kien-thuan-loi-thu-hut-gioi-dau-tu-cua-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Những điều kiện thuận lợi thu hút giới đầu tư của BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những điều kiện thuận lợi thu hút giới đầu tư của BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/nhung-dieu-kien-thuan-loi-thu-hut-gioi-dau-tu-cua-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Những điều kiện thuận lợi thu hút giới đầu tư của BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương">Những điều kiện thuận lợi thu hút giới đầu tư của BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/gia-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-tiep-dien-tang-manh-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Giá BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương tiếp diễn tăng mạnh thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương tiếp diễn tăng mạnh thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/gia-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-tiep-dien-tang-manh-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Giá BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương tiếp diễn tăng mạnh thời điểm cuối năm">Giá BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương tiếp diễn tăng mạnh thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-hap-dan-nha-dau-tu-ca-nuoc.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng hấp dẫn nhà đầu tư cả nước"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng hấp dẫn nhà đầu tư cả nước"/></a></div> <a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-hap-dan-nha-dau-tu-ca-nuoc.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng hấp dẫn nhà đầu tư cả nước">BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng hấp dẫn nhà đầu tư cả nước</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_633a7b07f2597" data-td_block_id="td_uid_3_633a7b07f2597"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_633a7b07f2597" data-td_block_id="td_uid_3_633a7b07f2597"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://rumah-android.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5704' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="eaa6a4a7db" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="86"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_633a7b0808c1d_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_633a7b0808c1d" ><script>var block_td_uid_8_633a7b0808c1d = new tdBlock(); block_td_uid_8_633a7b0808c1d.id = "td_uid_8_633a7b0808c1d"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_633a7b0808c1d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_633a7b0808c1d_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.post_count = "3"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.found_posts = "29767"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.header_color = "#"; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_633a7b0808c1d.max_num_pages = "9923"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_633a7b0808c1d); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_633a7b0808c1d class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/san-pham-dich-vu/nhung-ung-dung-cua-may-phun-suong.html" rel="bookmark" title="Những ứng dụng của máy phun sương "><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2021/12/Tron-bo-may-phun-suong-cao-ap-50-bec-150x150.jpg" alt="Trọn bộ máy phun sương cao áp 40 béc" title="Những ứng dụng của máy phun sương "/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/san-pham-dich-vu/nhung-ung-dung-cua-may-phun-suong.html" rel="bookmark" title="Những ứng dụng của máy phun sương ">Những ứng dụng của máy phun sương </a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://rumah-android.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://rumah-android.com/author/mayphunsuongtmd">Máy phun sương TMD</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-10-02T03:57:47+00:00" >2 Tháng Mười, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://rumah-android.com/san-pham-dich-vu/nhung-ung-dung-cua-may-phun-suong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp ứng dụng những thành tựu công nghệ vào trong sản xuất góp phần tăng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/ban-co-biet-chien-thang-co-may-loai-thiet-bi-ve-sinh.html" rel="bookmark" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/eb76be1bcda058a2859928dc9a5203c1-150x150.jpg" alt="" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/ban-co-biet-chien-thang-co-may-loai-thiet-bi-ve-sinh.html" rel="bookmark" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?">Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://rumah-android.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://rumah-android.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T13:00:47+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/ban-co-biet-chien-thang-co-may-loai-thiet-bi-ve-sinh.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thương hiệu cung cấp thiết bị vệ sinh hàng đầu thế giới hiện nay - Chiến Thắng, là một trong những thương hiệu sở... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dia-diem-mua-tu-nau-com-cong-nghiep-dang-tin-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/7c7725ce79064387a709c253e612a7cd-150x150.png" alt="" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dia-diem-mua-tu-nau-com-cong-nghiep-dang-tin-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay">Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://rumah-android.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://rumah-android.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T12:36:19+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dia-diem-mua-tu-nau-com-cong-nghiep-dang-tin-nhat-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong nhiều năm trở lại đây, những chiếc tủ nấu cơm công nghiệp đang được sử dụng ngày càng nhiều. Tất nhiên,... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://rumah-android.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://rumah-android.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://rumah-android.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://rumah-android.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://rumah-android.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://rumah-android.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://rumah-android.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://rumah-android.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://rumah-android.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://rumah-android.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://rumah-android.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://rumah-android.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://rumah-android.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://rumah-android.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://rumah-android.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/san-pham-dich-vu/nhung-ung-dung-cua-may-phun-suong.html" rel="bookmark" title="Những ứng dụng của máy phun sương "><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2021/12/Tron-bo-may-phun-suong-cao-ap-50-bec-100x70.jpg" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2021/12/Tron-bo-may-phun-suong-cao-ap-50-bec-100x70.jpg 100w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2021/12/Tron-bo-may-phun-suong-cao-ap-50-bec-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Trọn bộ máy phun sương cao áp 40 béc" title="Những ứng dụng của máy phun sương "/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/san-pham-dich-vu/nhung-ung-dung-cua-may-phun-suong.html" rel="bookmark" title="Những ứng dụng của máy phun sương ">Những ứng dụng của máy phun sương </a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-10-02T03:57:47+00:00" >2 Tháng Mười, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/ban-co-biet-chien-thang-co-may-loai-thiet-bi-ve-sinh.html" rel="bookmark" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/eb76be1bcda058a2859928dc9a5203c1-100x70.jpg" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/eb76be1bcda058a2859928dc9a5203c1-100x70.jpg 100w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/eb76be1bcda058a2859928dc9a5203c1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/ban-co-biet-chien-thang-co-may-loai-thiet-bi-ve-sinh.html" rel="bookmark" title="Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ sinh?">Bạn có biết Chiến Thắng có mấy loại thiết bị vệ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T13:00:47+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dia-diem-mua-tu-nau-com-cong-nghiep-dang-tin-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/7c7725ce79064387a709c253e612a7cd-100x70.png" srcset="https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/7c7725ce79064387a709c253e612a7cd-100x70.png 100w, https://rumah-android.com/wp-content/uploads/2022/09/7c7725ce79064387a709c253e612a7cd-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://rumah-android.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dia-diem-mua-tu-nau-com-cong-nghiep-dang-tin-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin nhất hiện nay">Những địa điểm mua tủ nấu cơm công nghiệp đáng tin...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T12:36:19+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 633a7b0821e10 --> <script type='text/javascript' src='https://rumah-android.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://rumah-android.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://rumah-android.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://rumah-android.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://rumah-android.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://rumah-android.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2022-10-03 06:02:48 -->